Moonsighting Data | Jumaadal Aakhirah 1444

The sighting for the start of Jumaadal Aakhirah 1444 will be on Sat 24 Dec 2022. If sighted, 1st Jumaadal Aakhirah 1444 will be on Sun 25 Dec 2022.

 

Otherwise, Jumaadal Ulaa 1444 will last 30 days with 1st Jumaadal Aakhirah 1444, falling on Mon 26 Dec 2022, in-sha-Allah.